Lees deze tekst volledig door om de fiets op de juiste manier rijklaar te maken. Al onze fietsen zijn minstens voor 85% afgemonteerd maar moeten wel rijklaar gemaakt worden om een langere levensduur en plezier van de fiets te kunnen garanderen! 

 

MONTAGEHANDLEIDING
Deze montagehandleiding bevat aanwijzingen voor een juiste uitvoering en voor het onderhoud van deze
nieuwe fiets (lees deze handleiding voordat tot montage en gebruik van dit artikel wordt overgegaan).
Montage dient alleen door volwassenen te geschieden. Bij problemen of vragen wendt u zich tot onze klantenservice: info@wielenvoorkinderen.nl of via onze live chat op onze website. Verwijder de
zwarte transport beschermhuls van de vóór- en achteras. Kijk of u niet eventueel één schroef meeneemt in
de beschermhuls voordat u deze weggooit.

Montage van het zadel

Plaats het zadel met pen in de zadelbuis. Let op de veiligheidsmarkering op de pen. Zet
het zadel op de juiste hoogte van het kind. Het zadel is zo in te stellen dat minstens de
punt van de voet op de grond komt, bij voorkeur de hele voet de grond raakt om een
betere stand te garanderen. Bevestig het zadel en draai de zadelbout goed vast.

Montage stuur en stuurpen

Plaats het stuur (inclusief handremhendel en bel indien aanwezig) in de balhoofdbuis.
Let op de veiligheidsmarkering op de pen. Stel het stuur op de juiste hoogte in en draai
de stuurklem en/of bout op het stuur goed vast.

Montage van de pedalen

De pedalen zijn gemerkt met een R (rechts) en een L (links) op de indraaipunten. Of
met streepjes op het linkerpedaal. Dit betekent dat het met R gemerkte pedaal in de
rechtercrank (kettingkastzijde) wordt gedraaid en het met L of streepjes gemerkte pedaal
in de linkercrank. Dit moet soepel gaan, anders draai je de crank kapot en is deze
niet meer bruikbaar!
Belangrijk: controleer minimaal elke 3 maanden de bevestiging van de pedalen. Deze
kunnen door gebruik langzaam losraken, wat resulteert in kapotte schroefdraad en/of
het losraken van de pedalen.

Montage zijwieltjes

Verwijder niet de binnen asmoer van het achterwiel. Plaats de steunwielarm op de
achteras tegen het borgplaatje welke reeds op de achteras is bevestigd, of met 2
schroeven op het extra plaatje op achterframe, indien aanwezig. Verzeker u ervan
dat alles goed op de achteras vastzit. De snelbinder en beschermingsplaat (indien
van toepassing) moeten alleen op de achterwielas geschoven worden. Stel de juiste
hoogte in van de steunwielen en schroef dan de buitenste asmoer goed vast. De
steunwielen moeten ca. 6 mm. van de grond blijven. Steunwielen alleen gebruiken
als eerste leerhulp (voor behoud van het evenwicht). Het gebruik van steunwielen is alleen in geval van een korte
leerperiode geoorloofd, omdat bij veel gebruik door de steunwielen oncontroleerbare kracht uitoefent op het frame.

Remmen

1x handrem voorwiel en terugtraprem op het achterwiel. Bij het terugtrappen treedt de remwerking in.

Montage/afstellen van de handremmen

De handrem is reeds gemonteerd. Controleer of de remblokjes goed op
de velg komen wanneer u remt. Indien nodig bijstellen. Controleer of de
rem volgens de voorschriften goed werkt. Indien de speelruimte in de
remhandgreep te groot is, draai dan de remkabelmoer bij het handvat aan.
Knijp de handrem in en kijk of beide remblokjes goed tegen de velg aangedrukt
worden. Indien dit niet het geval is, dan de binnenkabel-moer losdraaien, de
remblokjes met een hand tegen de velg aandrukken, met de andere hand de
binnenkabel aantrekken en binnenkabel-moer weer vastdraaien.
Indien er een verdere afstelling van de remmen noodzakelijk is, kunt u de afstand tussen de remblokjes en velgen
veranderen door aan de instellingsschroef kloksgewijs te draaien. Verzeker u ervan dat de remkabel tijdens het
afstellen met de remkabelmoer vast verbonden is. Draai de contramoer na reminstelling goed vast.

Cantilever remmen of V-brakes remmen

De remschoen/het remblokje bij de V-brake/Cantilever remmen moeten parallel lopen met
de velgrand. De afstand tussen de remblokjes en de velgrand moet 2-3 mm bedragen.Deze
afstand kunt u instellen door het losdraaien van de stelschroef aan de remhandel. Indien de
remschoen/het remblokje niet meer met deze stelschroef afgesteld kan worden en de schoen/
het blokje nog niet versleten is, is het mogelijk, het remblokje direct aan de rem op de velg af
te stellen. Draai dan eerst de stelschroef aan de remgreep helemaal terug om later weer de
mogelijkheid te hebben om deze nauwkeurig in te stellen. Maak de moer op de achterzijde van
de schoen/het blokje los en schuif het blokje dichter tegen de velg aan. Draai deze moer weer
goed vast. Let op dat u zowel de linkse als de rechtse remschoen/het remblokje op dezelfde
afstand van de velg afgesteld is. Belangrijk is, dat de remschoen/het remblokje zo hoog
afgesteld is dat bij het remmen de remschoen/het remblokje niet onder de velg kan raken.

Smeermiddel

Lagers van naven, balhoofd en trapas worden reeds in de fabriek behandeld met vet en wij adviseren u dit regelmatig
in te vetten. Om deze lagers te smeren dienen de delen gedemonteerd te worden. Dit kan het beste gedaan worden
door de fietsenhandelaar. Dit geldt ook voor de ketting of de navenschakeling en remkabelleidingen.

Naspaken wielen

Let op: Het naspaken van de wielen moet gebeuren vóór je de fiets in gebruik neemt. Door de wielen na te spaken voorkom je
een slag in het wiel en haal je er kleine slagen uit. Hiervoor gebruik je een spaaksleutel.
1. Controleer of alle spaken gelijk gespannen staan. Dit doe je door licht in twee spaken te knijpen.
2. Staan er één of meerdere spaken niet gelijk gespannen, dan moet je deze strakker spannen.
3. Draai de losse spaken een halve slag strakker en controleer opnieuw.
4. Na een maand controleer je alle spaken opnieuw

Ketting spannen

Het is belangrijk om de ketting te spannen voordat de fiets in gebruik genomen gaat worden. Een ketting die niet op spanning staat zorgt ervoor dat de ketting van het tandwiel afloopt. Dit kan schade aan de fiets veroorzaken!